TRANG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA TS. ĐINH VIỆT HOÀ

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

Phụ nữ Vĩnh Phúc với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 đang có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ, là nền tảng để tỉnh ta thúc đẩy những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ.

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc là người bạn đồng hành của chị em phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh liên tục đổi mới các phương thức hoạt động, tổ chức nhiều diễn đàn trao đổi, tọa đàm, các lớp tập huấn nhằm giúp cho chị em phụ nữ có khả năng tiếp cận nhanh nhất với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mới đây nhất, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trực tiếp mời Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia về trao đổi, chia sẻ thông tin với các đại biểu là chị em phụ nữ trong toàn tỉnh. Tại buổi nói chuyên, Tiến sĩ Đinh Việt Hòa đã trao đổi những nội dung chính của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; những tác động sâu sắc, mạnh mẽ của nó đến mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội, kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phụ nữ Vĩnh Phúc đã, đang và luôn phát huy được truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam với phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang". Điều đó được các chị thể hiện ở từng cử chỉ, lời ăn, tiếng nói, lối sống nhân văn trên các lĩnh vực của đời sống. Vị trí, vai trò của phụ nữ Vĩnh Phúc tiếp tục được khẳng định trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Trên lĩnh vực kinh tế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, phụ nữ được coi là lực lượng lao động chính, vì vậy, các chị đã phát huy tính tự chủ, sáng tạo, tham gia thực hiện hiệu quả các dự án, các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, của địa phương; mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiến tiến vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư thâm canh đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất và chăn nuôi.  

Để thích ứng trong thời đại công nghiệp 4.0 phụ nữ Vĩnh Phúc cần phải tìm cho mình chìa khoá riêng để làm chủ cuộc sống, công việc của mình; Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình trong mọi lĩnh vực; Tiếp tục là những nhân tố tích cực trong đổi mới sáng tạo, cùng nhau hợp lực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong thời đại cả thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ số, đội ngũ cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang đang tiếp tục phấn đấu, không ngừng sáng tạo, đổi mới tư duy để xây đắp lên hình ảnh người phụ nữ Vĩnh Phúc có lòng yêu nước, có tri thức, tự tin bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng./.

Nguồn - http://vinhphuctv.vn/ - Thu Thủy

Bài viết liên quan
Chủ tịch PAILEMA dự hội thảo về giáo dục việt Nam 2021 do Quốc hội tổ chức

Chủ tịch PAILEMA dự hội thảo về giáo dục việt Nam 2021 do Quốc hội tổ chức

KHAI GIẢNG LỚP DOANH NGHIỆP TẠI 4 THÀNH PHỐ LỚN  Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

KHAI GIẢNG LỚP DOANH NGHIỆP TẠI 4 THÀNH PHỐ LỚN Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận tư vấn