TRANG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA TS. ĐINH VIỆT HOÀ

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

Chủ tịch PAILEMA dự hội thảo về giáo dục việt Nam 2021 do Quốc hội tổ chức

Sáng ngày 21/11, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo Giáo dục 2021 (VEC 2021) với chủ đề ''Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo’'' theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Tham dự hội thảo có: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh và các thành viên Ủy ban; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh; cùng đông đảo các đại biểu, chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học… trong lĩnh vực giáo dục.

Sáng ngày 21/11, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo Giáo dục 2021 (VEC 2021) với chủ đề ''Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo’'' theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Tham dự hội thảo có: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh và các thành viên Ủy ban; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh; cùng đông đảo các đại biểu, chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học… trong lĩnh vực giáo dục.

 

Hội thảo Giáo dục Việt Nam (VEC) được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức hàng năm từ năm 2017, nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, học giả trong và ngoài nước, các nhà giáo, nhà quản lý chia sẻ, trao đổi, thảo luận về các vấn đề trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI; làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp cùng với cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện hiệu quả. Năm nay, Hội thảo có chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”.

Ghi nhận những những ý tưởng, đề xuất, kiến nghị đầy tâm huyết và trách nhiệm của đại biểu, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu Ban nội dung của Hội thảo tổng hợp, chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở cho xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách về giáo dục - đào tạo nói chung, văn hóa học đường nói riêng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo, góp phần phát triển đất nước trong trong giai đoạn mới.

Nghĩa Đức

Bài viết liên quan
KHAI GIẢNG LỚP DOANH NGHIỆP TẠI 4 THÀNH PHỐ LỚN  Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

KHAI GIẢNG LỚP DOANH NGHIỆP TẠI 4 THÀNH PHỐ LỚN Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hãy đến với "Hội nghị Giao thương Việt -Hàn" lần thứ 1

Hãy đến với "Hội nghị Giao thương Việt -Hàn" lần thứ 1

Đăng ký nhận tư vấn