TRANG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA TS. ĐINH VIỆT HOÀ

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

Công ty Điện lực Bắc Giang: Đổi mới phong cách lãnh đạo – Yếu tố vàng của sự thành công

Xác định việc đổi mới phong cách, phương pháp, lề lối làm việc đối với các cán bộ lãnh đạo của đơn vị là hết sức quan trọng và cần thiết đối với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh của Công ty Điện lực Bắc Giang, trong những năm qua các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty luôn có một tư duy thấu hiểu, có phong cách thực sự Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả để nâng cao hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị.

Công ty Điện lực Bắc Giang với chức năng nhiệm vụ chính là: Quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nằm trong các đơn vị trực thuộc của Công ty, Điện lực thành phố Bắc Giang luôn là lá cờ tiên phong và cũng là tấm gương sáng về xây dựng và đổi mới phong cách lãnh đạo.

 

Ông Nguyễn Duy Minh- Giám đốc Điện lực Thành phố quán triệt tác phong làm việc cho CBCNV

Thời gian qua ban lãnh đạo Công ty đã  rất quan tâm và quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai hoạt động “Hành trình văn hóa doanh nghiệp EVNNPC năm 2018” trong đó việc đổi mới phong cách lãnh đạo, theo 4 giá trị đặc trưng: ĐỔI MỚI - CHUYÊN NGHIỆP - HÀNH ĐỘNG - HIỆU QUẢ luôn được quan tâm và đã có những kết quả nhất định. 

Ông Nguyễn Bá Sơn- Giám đốc Công ty họp chỉ đạo thực hiện “Nâng cao hiệu quả thực thi VHDN” tại khối Phòng ban. 

Đổi mới nhờ phong cách lãnh đạo

Năm 2018 đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ về mô hình hoạt động của công ty Điện lực Bắc Giang và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện chủ đề năm "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực",  ông Nguyễn Bá Sơn – Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang  đã  xác định: việc đổi mới, nâng cao phong cách lãnh đạo sẽ là đòn bẩy quan trọng để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty vươn lên tầm cao mới cùng với Ban lãnh đạo công ty, ông Nguyễn Bá Sơn đã chủ động  thực  hiện  nguyên tắc nhất quán tập trung dân chủ thống nhất từ ban chấp hành Đảng bộ đến các chi bộ trực thuộc, đồng thời linh hoạt trong chiến lược sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển. Đối với lãnh đạo các bộ phận, Giám đốc luôn khích lệ, động viên mọi người phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong công việc, cùng giúp các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ khuyến khích mà bằng các việc làm cụ thể như:  bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, tổ chức các khóa tham quan, khảo sát để nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, kỹ năng giao tiếp với khách hàng, bồi huấn công tác kỹ thuật là công việc triển khai thường xuyên. Cũng theo ông Sơn, công tác cán bộ có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển của đơn vị. Với đội ngũ nhân lực được lựa chọn kỹ càng đã khẳng định vai trò nòng cốt hỗ trợ cùng Ban lãnh đạo đưa con thuyền Công ty Điện lực Bắc Giang đi tới thành công. 

Tiến sĩ Đinh Việt Hòa giảng bài về Nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo tại PCBG

Phong cách lãnh đạo – sợi chỉ đỏ cho lãnh đạo và nhân viên

Lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Giang đã nhận thức rất đầy đủ và đúng đắn về vai trò của việc thực hiện đổi mới phong cách lãnh đạo, coi đó vừa là động lực, vừa là mục tiêu để phát triển. Chính vì vậy, sự chuyên nghiệp trong lãnh đạo đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ công nhân viên và người lao động. 

Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Giang thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh và phát huy tính chuyên nghiệp trong công việc; luôn đổi mới phương thức hoạt động, kiện toàn bộ máy theo đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với quá trình sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; động viên cán bộ công nhân viên gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy đơn vị; tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Do vậy đã phát huy được trí tuệ tập thể và mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp, hiệu quả.

Sự nhất trí, đồng lòng quyết tâm cùng nhau thực hiện tốt các giải pháp nâng cao dịch vụ khách hàng của CBCNV phòng Kinh doanh-PCBG. 

Việc phát huy phong cách lãnh đạo kết hợp với tập thể cán bộ, công nhân viên đoàn kết gắn bó và phát huy tối đa sức mạnh tập thể, người lao động yêu ngành, mến nghề và gắn bó với đơn vị đã giúp công ty phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh công ty Điện lực Bắc Giang đẹp hơn trong lòng khách khàng và đối tác./.

Nguyễn Thị Hồng Vân - P3 - PCBG

Bài viết liên quan
Chủ tịch PAILEMA dự hội thảo về giáo dục việt Nam 2021 do Quốc hội tổ chức

Chủ tịch PAILEMA dự hội thảo về giáo dục việt Nam 2021 do Quốc hội tổ chức

KHAI GIẢNG LỚP DOANH NGHIỆP TẠI 4 THÀNH PHỐ LỚN  Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

KHAI GIẢNG LỚP DOANH NGHIỆP TẠI 4 THÀNH PHỐ LỚN Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận tư vấn