TRANG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA TS. ĐINH VIỆT HOÀ

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

KỸ NÂNG LÃNH ĐẠO - TRI THỨC TRẺ

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Bài 1.1: KỸ NÂNG LÃNH ĐẠO - TRI THỨC TRẺ

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. ĐINH VIỆT HÒA,

ĐÁNH GIÁ

1 tuần 1 bài giảng

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: TS. ĐINH VIỆT HÒA,

Số tuần học: 1

Số bài học: 1

Đăng ký nhận tư vấn