TRANG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA TS. ĐINH VIỆT HOÀ

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

GIỚI THIỆU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

    

NỘI DUNG KHÓA HỌC

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. ĐINH VIỆT HÒA,

ĐÁNH GIÁ

1 tuần 0 bài giảng

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: TS. ĐINH VIỆT HÒA,

Số tuần học: 1

Số bài học: 0

Đăng ký nhận tư vấn