TRANG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA TS. ĐINH VIỆT HOÀ

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

GẶP GỠ VÀ HỌC HỎI CÙNG MỘT CON NGƯỜI TẦM CỠ

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. ĐINH VIỆT HÒA,

ĐÁNH GIÁ

1 tuần 0 bài giảng

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: TS. ĐINH VIỆT HÒA,

Số tuần học: 1

Số bài học: 0

Đăng ký nhận tư vấn