TRANG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA TS. ĐINH VIỆT HOÀ

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

[Demo]BÍ QUYẾT QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Đối với các chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị nhân sự thì "tài sản" lớn nhất của doanh nghiệp chính là con người. Chỉ khi nguồn nhân lực ổn định thì công ty mới phát triển bền vững.

Tuy nhiên thu hút nhân tài không khó, làm thế nào để giữ chân và giúp họ phát huy tiềm lực vốn có của bản thân mới là vấn đề nan giải mà các nhà lãnh đạo luôn phải tìm kiếm..

Đến với khó học Bí quyết quản trị nhân sự, các nhà lãnh đạo sẽ tìm ra cách thức thu hút nhân tài và giữ chân họ gắn bó cùng với sự phát triển của công ty. 
Đối với các chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị nhân sự thì "tài sản" lớn nhất của doanh nghiệp chính là con người. Chỉ khi nguồn nhân lực ổn định thì công ty mới phát triển bền vững.

Tuy nhiên thu hút nhân tài không khó, làm thế nào để giữ chân và giúp họ phát huy tiềm lực vốn có của bản thân mới là vấn đề nan giải mà các nhà lãnh đạo luôn phải tìm kiếm..

Đến với khó học Bí quyết quản trị nhân sự, các nhà lãnh đạo sẽ tìm ra cách thức thu hút nhân tài và giữ chân họ gắn bó cùng với sự phát triển của công ty. 

Những ứng dụng công nghệ và công cụ công nghệ  dành cho người làm công tác nhân sự trong thời hội nhập 4.0 cũng được trình bày một cách rõ ràng để ứng dụng vào thực tế trong công tác "quản lý" con người
Tất cả những vấn đề trên đều được cô đọng trong khóa học này – những kiến thức và kỹ năng cụ thể nhất mà các bạn có thể áp dụng để có được công cụ quản lý nhân sự tối ưu nhất. 
Những ứng dụng công nghệ và công cụ công nghệ  dành cho người làm công tác nhân sự trong thời hội nhập 4.0 cũng được trình bày một cách rõ ràng để ứng dụng vào thực tế trong công tác "quản lý" con người
Tất cả những vấn đề trên đều được cô đọng trong khóa học này – những kiến thức và kỹ năng cụ thể nhất mà các bạn có thể áp dụng để có được công cụ quản lý nhân sự tối ưu nhất. 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1 - Vai trò của quản trị nhân sự

 • Bài 1.1: Nhân sự - Vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
 • Bài 1.2: Quản trị nguồn nhân lực
 • Bài 1.3: Nhân tài và sự phát triển của doanh nghiệp
 • Bài 1.4: Những nhân tố quan trọng CEO cần có thu hút nhân tài

Phần 2: Thu hút nhân tài - Bắt đầu từ tuyển dụng

 • Bài 2.1: Các yếu tố thu hút nhân tài
 • Bài 2.2: Các phương thức tuyển dụng
 • Bài 2.3: 5S trong tuyển dụng nhân sự

Bài 8: Phong cách phỏng vấn nào là lựa chọn của doanh nghiệp bạn?

 • Bài 3.1: Kiểm tra nhân sự trước khi nhận việc
 • Bài 3.2: Đánh giá hiệu quả thử việc sau 3 ngày đầu tiên
 • Bài 3.3: Loại trừ những virus gây tiêu cực cho Doanh nghiệp

Phần 3: Phong cách phỏng vấn nào là lựa chọn của doanh nghiệp bạn?

 • Bài 4.1: Cùng hợp tác và tạo dựng
 • Bài 4.2: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – công ty là gia đình thứ hai
 • Bài 4.3: Đoàn kết nhân viên hướng tới định hướng, mục tiêu chung của công ty
 • Bài 4.4: Động viên – Bí quyết cần có để thúc đẩy nhân sự
 • Bài 4.5: Duy trì động lực làm việc – Truyền cảm hứng

Phần 4: Bí quyết nâng tầm nhân sự

 • Bài 5.1: Môi trường làm việc – nơi nhân viên phát huy năng lực
 • Bài 5.2: Chú trọng công tác đào tạo
 • Bài 5.3: Nâng tầm tư duy của nhân viên –Yếu tố giúp công ty phát triển vượt bậc
 • Bài 5.4: Công tác đào tạo nội bộ
 • Bài 5.5: Thuê ngoài đào tạo – Tận dụng kiến thức chuyên môn

Phần 5: Đúng người đúng việc - Giữ chân nhân tài

 • Bài 6.1: Đặt đúng người vào đúng vị trí
 • Bài 6.2: Các bí quyết đặc biệt phân việc cho nhân viên
 • Bài 6.3: Vận dụng chế độ lương thưởng – phát huy động lực
 • Bài 6.4: Thiết lập kiểm soát tuân thủ - sắp xếp nhân viên đúng người đúng việc
 • Bài 6.5: Dẫn dắt nhân viên tự giác làm việc – tiến tới tự động hóa doanh nghiệp

Phần 6: Bí quyết quản trị nhân sự trong thời đại 4.0

 • Bài 7.1: Xu hướng quản trị nhân sự thời đại 4.0
 • Bài 7.2: Kỷ nguyên mới về quản trị nhân sự - HR 4.0
 • Bài 7.3: Doanh nghiệp trước xu hướng quản trị nhân sự
 • Bài 7.4: Nhà lãnh đạo ứng dụng quản trị nhân sự trong kỉ nguyên 4.0
 • Bài 7.5: CEO là nhà tổng hòa các mối quan hệ để trở thành nhà quản trị nhân sự xuất sắc

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

NCS, Thạc sĩ Giáo dục học Nguyễn Thị Anh Thư, GS.TS.Mai Trọng Nhuận, Ông Phan Ngọc Khánh,

ĐÁNH GIÁ

7 tuần 30 bài giảng
Giá: 1,000,000 VNĐ

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: NCS, Thạc sĩ Giáo dục học Nguyễn Thị Anh Thư, GS.TS.Mai Trọng Nhuận, Ông Phan Ngọc Khánh,

Số tuần học: 7

Số bài học: 30

Đăng ký nhận tư vấn