Vai trò của văn hóa doanh nghiệp

Trong quản trị, có lẽ “văn hóa doanh nghiệp” là khái niệm khó hiểu nhất, tùy vào cách nhìn. Chính vì vậy, thay vì đi tìm một định nghĩa, chúng ta sẽ lựa chọn hai góc nhìn có tính khái quát cao, đó là góc nhìn của người bên ngoài, và góc nhìn của người bên trong.

Từ góc nhìn bên ngoài, văn hóa doanh nghiệp là đặc trưng của một doanh nghiệp, nhằm phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.

Từ góc nhìn bên trong, văn hóa doanh nghiệp là những lối tư duy và chuẩn hành xử được phần lớn mọi người trong doanh nghiệp đó chia sẻ và đi theo. Và để thành “chuẩn”, thì nó phải được dẫn dắt bởi một hệ giá trị sâu thẳm và phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. Khi đó, thì cả tập thể sẽ tin tưởng và đi theo một cách tự nguyện, từ đó tạo nên sức mạnh kỳ diệu cho doanh nghiệp.

Chính vì vậy, không quá lời khi nhận định văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô cùng quý giá, là lợi thế cạnh tranh độc đáo và không thể bắt chước của mỗi doanh nghiệp.

Sản phẩm liên quan

Đăng ký nhận tư vấn