TRANG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA TS. ĐINH VIỆT HOÀ

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom
NGHIÊN CỨU

Biến doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn

10:52 17/06/2020
NGHIÊN CỨU

Năm câu hỏi với Bill George

10:37 17/06/2020
NGHIÊN CỨU

Những CEO xuất sắc nhất thế giới (Phần 1)

10:13 17/06/2020
NGHIÊN CỨU

CEO nữ: Tại sao hiếm?

10:06 17/06/2020
NGHIÊN CỨU

Quản lý thời gian kiểu Jim Collins

09:55 17/06/2020
Đăng ký nhận tư vấn