TRANG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CỦA TS. ĐINH VIỆT HOÀ

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom
HỢP TÁC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: “ CEO: CHUYÊN SÂU LÃNH ĐẠO VÀ MARKETING”

16:29 22/06/2020
HỢP TÁC

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA LÃNH ĐẠO CÁ NHÂN VÀ THỰC THI LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC”

16:20 22/06/2020
Đăng ký nhận tư vấn